لیست پکیج های طراحی سایت

لیست پکیج های طراحی سایت

پلن اول

میزان تخفیف شما :10درصد

قیمت قبل از تخفیف:1.490.000تومان

قیمت بعد از تخفیف:1.340.000تومان

پلن دوم

میزان تخفیف شما :20درصد

قیمت قبل از تخفیف:3.490.000تومان

قیمت بعد از تخفیف:2.790.000تومان

پلن سوم

میزان تخفیف شما :30درصد

قیمت قبل از تخفیف:5.490.000تومان

قیمت بعد از تخفیف:3.840.000تومان

پلن چهارم

میزان تخفیف شما :40درصد

قیمت قبل از تخفیف:7.490.000تومان

قیمت بعد از تخفیف:4.490.000تومان

ثبت شماره تماس

شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

مثال : 09120000000

 

    از تخفیفات جا نمونی

    شماره همراه خود را بفرستید تا مشاوره ما با شما تماس بگیرد و تمام تخفیف ها را برای شما توضیح دهد